hits

Hver mann sin høne

Snart får Lars Sponheim viljen sin.

 

Venstre-leder Lars Sponheim vakte latter med kravet om «hver mann sin høne». I disse påsketider er det verdt å merke seg at han har fått det som han ville.

Norge bruker rundt 24 milliarder kroner i året på direkte og indirekte støtte til jordbruket.

Jobben gjøres av stadig færre mennesker, og stadig flere av dem har andre jobber ved siden av.

Det er mye penger, men ikke nok til å hindre at landbruket avfolkes. Men ett unntak finnes: Hønene. Nå går det 4,0 millioner av dem rundt på norske gårder. Altså ikke langt unna Sponheims mål om en høne per nordmann.

Likevel er jordbruket i kraftig nedbygging.

I 1992 var det 55.761 gårder med husdyr her i landet. I år - knappe tjue år senere - er tallet redusert til 31.124. Vi nærmer oss altså en halvering på to tiår!

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Men bak tallene skjuler det seg en kraftig omstilling og produktivitetsvekst. Færre bønder og færre gårdsbruk produserer stadig mer. Antall kyllinger er for eksempel firedoblet i samme periode. Østfold, Hedmark, Rogaland og Nord-Trøndelag har blitt «kyllingfylkene» som hver for seg produserer nesten like mange kyllinger som hele landet i 1992.

Melkeproduksjonen har vært relativt stabil, tross færre gårdsbruk og bønder.

Stadig færre bønder klarer også å holde i drift et helt stabilt areal.

Det skyldes selvsagt mer maskiner og større bruk (når et bruk legges ned, overtar naboen driften av jorda).

Jobben gjøres av stadig færre mennesker, og stadig flere av dem har andre jobber ved siden av.

I 1979 hadde Norge 124.000 gårdbrukere. I år nærmer tallet seg 40.000.

Oppsummert produserer altså det norske landbruket like mye som før, og klarer også å drifte like mye jord. Samtidig er jordbruksstøtten krympet, og med høye priser på verdensmarkedet er det såkalte importvernet også billigere for forbrukerne.

Samtidig er 80.000 bønder frigjort til annet arbeid.

Alt er altså ikke nattsvart i det norske jordbruket om man ser det med økonomøyne.

Og snart er også Lars Sponheims mål  nådd, med en høne per nordmann.

God påske!

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar