hits

Tiden er ute for kontantstøtten

KrF-leder Knut Arild Hareide er åpen for å øke kontantstøtten. Det bør han droppe! Foto: Gunnhild Sørås.

Kristelig Folkeparti vil tredoble kontantstøtten til 10.000 kroner måneden for ettåringer. Stortinget bør gjøre det motsatte: Fjern hele ordningen!

I en tid der bare noen få utvalgte hadde barnehageplass var kontantstøtten rettferdig. Når staten ikke maktet å gjøre jobben sin, fikk småbarnsforeldrene penger til å løse barnepasset selv.

Det siste disse kvinnene trenger er økonomiske gulrøtter for å forbli hjemme. En skattefri barnetrygd og kontantstøtte på nær 132.000 kroner er nesten det verste man kan finne på.

I dag nærmer vi oss barnehage for alle, og da er det på høy tid å fjerne en ordning som betaler kvinner for å holde seg ute av yrkeslivet.

KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad foreslår å øke støtten fra 3.300 kroner per måned til 10.000 kroner per måned for ettåringer, og til 5.000 kroner måneden for toåringer. Legg til 970 skattefrie kroner per måned i barnetrygd, så begynner det å nærme seg en inntekt for å holde seg unna yrkeslivet.

Kontantstøtten er skattefri, og man kan ta med seg støtten og barnet til et annet land i EØS-området.

Oppptil 131.640 kroner skattefritt vil KrF-politikeren gi foreldre - som oftest mødre - for å være hjemme med barna.

Faksimile: Dagsavisen

Et av Norges største problemer er å integrere innvandrere i yrkeslivet. Hvor mange som er i arbeid, varierer sterkt med hvor de kommer fra. Kun 22,5 prosent av  kvinner fra Somalia er ute i arbeidslivet, og sysselsettingen er bare litt høyere for kvinner som stammer fra Pakistan, Irak og Tyrkia.

Det siste disse kvinnene trenger er økonomiske gulrøtter for å forbli hjemme. En skattefri barnetrygd og kontantstøtte på nær 132.000 kroner er nesten det verste man kan finne på.

Statistikken viser at bare en av fire foreldre til 1-2 åringer mottar kontantstøtte og at tallet er i fritt fall. Men det finnes klare unntak. Over halvparten av foreldre fra Afrika og Asia får kontantstøtte, og blant foreldre fra EU-området vokser antallet på kontantstøtte.

Ordningen er altså et effektivt virkemiddel for å hindre integrering av barna i barnehagene, og for å sikre at mødrene holder seg hjemme.

Integreringsminister Audun Lysbakken uttaler at «KrF vil rasere integreringspolitikken».

Det er hardt sagt fordi det forutsetter at dagens integreringspolitikk, som Lysbakken har ansvar for, er særlig vellykket.

Når fire av ti kvinner som stammer fra Tyrkia ikke er i arbeid, så viser det at de fleste - Lysbakken inkludert - bør gå forsiktig i dørene.

Nå foreslår Fremskrittspartiet at det settes ned en bredt sammensatt kommisjon for en bedre integreringspolitikk.

- Velgerne ønsker løsninger som fungerer, ikke bare debatt og krangling, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå. Han viser til at så godt som alle partiene på Stortinget har interne utvalg for å se på integrering.

- Da kan vi i det minste samle oss om et minste felles multiplum i dette spørsmålet, sier Amundsen.

Det har han rett i, og et godt sted å begynne er å fjerne hele kontantstøtten.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar