hits

Supperåd om matpriser

Landbruksminister Lars Peder Brekk satte ned Matkjedeutvalget. De foreløpige lekkasjene tyder på at utvalget har lukket øynene for det som gjør norsk mat dyr. Foto: Landbruksdepartementet.

Kan vi tro på et Matkjedeutvalg som ikke vurderer de viktigste grunnene til at Norge har Europas dyreste mat?

I morgen kommer Matkjedeutvalgets innstilling. Men minst like interessant som hva de har kommet frem til, er hva de ikke har sett på:

  • Hvordan kan Norge bruke 20 milliarder kroner i året på landbruksstøtte - og samtidig oppleve fraflytting i stort tempo?
  • Er samvirkebedriftene Nortura og Tine effektive, eller er det noe å hente i de 35 milliardene disse to selskapene har i kostnader?

Intet av dette skal Matkjedeutvalget se på. De foreløpige lekkasjene tyder på at de kun har sett på dagligvarekjedene. Og da blir det litt som å gå rundt med en hammer: Alt du ser på ligner en spiker.

Her er utvalgets mandat: Matkjedeutvalget

Når det gjelder priser til forbruker, er det svært liten grunn til å tro at kjedene har skylden for de høye matprisene. Tvert imot så tyder mer på at nettopp kjedene har gjort dagligvarehandelen mer effektiv - og billigere.

Det er altså svært lite som tyder på at det er Rema-Reitan som har skylden for matprisene.

Eller sagt på en annen måte: Rema 1000 har like stor margin i Norge som i Danmark. Likevel har danskene 30-40 prosent lavere matpriser enn i Norge. Årsaken er med andre ord tidligere i verdikjeden.

Det er gjort et stort nummer av at det «bare» er fire matkjedegrupper. Men fire er normalt ikke noe hinder for konkurranse. Tvert imot vil teori og empiri tyde på at fire relativt jevnbyrdige konkurrenter er helt optimalt for å få konkurranse.

Nå skal det legges til at alle de fire store har produsert milliardærer blant eierne, så de slåss nok ikke så fillene fyker. Men tre prosent margin tyder ikke på at Rema, Kiwi og Ica har skylden for at norske matpriser er 50 prosent høyere enn i Europa.

Der det derimot er monopoler, er i leddene foran. Nortura har tilnærmet monopol på kjøtt (Gilde) og eggprodukter (Prior), Tine har total dominans på melkeprodukter, og så skal det legges til at BAMA har ståkontroll på frukt og grønt.

I dag tar en av landets fremste eksperter på varehandel, dr. oecon Odd Gisholt ved Handelshøyskolen BI, bladet fra munnen. Som tidligere rektor ved Norges Varehandelhøyskole peker han på etpar momenter:

  • Europas høyeste momssatser og en rekke særavgifter på sjokolade, drikke, tobakk og alkohol.
  • Strengt importvern som hindrer utenlandske og billigere matvarer til norske butikker.
  •  At prisen på melkeprodukter settes gjennom landbruksoppgjøret.

Det er altså svært lite som tyder på at det er Rema-Reitan som har skylden for matprisene.

Men det er en sannhet som ikke passer for landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp).

Derfor har han satt ned et utvalg som snakker om det som ikke betyr noe særlig for matprisene.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar