hits

Postmann Patt

For mange i Norge er det slik Posten fungerer. Foto: Stine Gabrielsen, Posten Norge.

Posten skal frem - koste hva det koste vil.

Det er lite glede i ledelsen for Posten Norge etter at Arbeiderpartiets landsmøte sa nei til EUs postdirektiv.

Dersom Norge bruker vetoretten, kan det føre til at Posten stenges ute fra EUs postmarked.

Den sentrale konflikten er om post skal være en kommersiell tjeneste med konkurranse, marked og prispress - eller et offentlig gode med postbud seks dager i uken over hele landet, og lik porto overalt.

Det kan true en internasjonal omsetning på 5,9 milliarder kroner.

Det tar ikke de tillitsvalgte så tungt:

- Det skal skattebetalerne takke oss for. Det går flere titalls millioner kroner hvert år for å dekke Postens engasjement i Sverige, sier fagforeningsleder Odd Christin Øverland i Postkom til Aftenposten.

Den sentrale konflikten er om post skal være en kommersiell tjeneste med konkurranse, marked og prispress - eller et offentlig gode med postbud seks dager i uken over hele landet, og lik porto overalt.

For EU er det tredje postdirektivet et ledd i det sentrale prosjektet med fri flyt av tjenester innen EU-området. Det er lite sannsynlig at EU kommer til å gi seg, og da er det relativt sannsynlig at Norge kan bli utenfor det gode post-selskapet.

Post i butikk har erstattet de gamle postkontorene over hele landet. Foto: Posten Norge.

Det er i så fall første gang på 17 år at Norge bruker vetoretten som EØS-avtalen åpner for. Ekspertene strides om hvor dramatisk det vil være for EØS-avtalen, men det er verdt å merke seg at datalagringsdirektivet ble hastevedtatt en uke før Arbeiderpartiets landsmøte. Enkelte spekulerer i om også dette direktivet ville blitt skutt ned på landsmøtet, men det får vi aldri vite.

Veto mot postdirektivet betyr at Arbeiderpartiet setter hensynet til de ansatte foran argumentene om at fri konkurranse kan gi rimeligere og bedre posttjenester. Synet på det avhenger av om man ser verden fra utkants-Norge eller fra et sentralt byområde. Lik porto over hele landet betyr skjult subsidiering. På den annen side er neppe portotakstene det som «biter» i et vanlig husholdningsbudsjett.

Det er verdt å merke seg at Posten har advart sterkt mot å legge ned veto, noe som kan true den store utlandssatsingen. Posten beskriver seg selv som et nordisk post- og logistikkonsern med løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk og Norden som hjemmemarked.

Med veto mot postdirektivet kan man fort komme inn i den situasjonen som heter patt på sjakkspråket: Det er umulig å bevege seg uten å miste kongen i neste trekk.

Dermed er det symbolske i saken viktigere enn selve saken. Vedtaket betyr et skritt mot venstre for Arbeiderpartiet, men også at Norge utfordrer EU på et sentralt område - med uvisse følger for EØS-avtalen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar