hits

Staten, det er pampene

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm kommer med en stortingsmelding om arbeidsforhold i vår. Foto: Scanpix.

Hvorfor får sentrale fagforeninger være dommer og si nei når pleiere lokalt ønsker å gå «Nordsjøturnus» på en institusjon?

Tenk deg en barnevernsinstitusjon hvor barna må forholde seg til en voksen når de spiser frokost, en annen ved middag og en tredje når går til sengs.

Tenk deg en hverdag hvor man ikke får oppklart en krangel under frokosten, fordi den som legger deg er en helt annen.

Tenk deg uker ut og uker inn hvor talløse voksne kommer og går, diktert av en stiv turnus. 

Er det bra for barna?

Slik er situasjonen mange steder. I Bergen har man testet oljeturnus, og både barna og de voksne jubler. Erfaringene er at personalet foretrekker lange, sammenhengende vakter - med fåfølgende lange friperioder.

Både barna og de voksne pleierne ønsker det, de lokale fagforeningene sier ja, og det er innenfor Arbeidsmijøloven.

Så da skulle det vel bare være å kjøre på?

Nei da. Av en eller annen grunn har nemlig de sentrale fagforeningene vetorett til å overkjøre det man lokalt har blitt enige om.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ser ikke det prinsippielle problemet i at fagforeningene får bestemme. Faksimile: Dagens Næringsliv.

De fleste vil se at dette er prinsippielt helt feil, men ikke arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Som jurist burde hun vite bedre. Men i et meterlangt innlegg i Dagens Næringsliv ser hun ikke det prinsippielle problemet.

Bjurstrøms hovedargument er at de sentrale fagforeningslederne sier ja i 19 av 20 tilfeller.

Men er det et godt argument?

Det tyder på at det er lite å tape på å la offentlige myndigheter avgjøre. Dessuten får man bare lov til å ha slike ordninger i ett år om gangen. Det er for lite.

Men min hovedinnvending er at det må være staten - altså Arbeidstilsynet - som har siste ord. Staten må være stat, og kan ikke sette bort avgjørelsen til sentrale fagforeningsledere.

Det finnes dessverre flere eksempler på dette.

Jeg forstår at det er lettvint for staten å la foreningene selv gjøre arbeidet. Men kan vi være sikker på at Tannlegeforeningen og Legeforeningen virkelig ønsker mange spesialister - og dermed hardere konkurranse om pasientene?

Og er det sikkert at de sentrale fagforeningene er saklige når de avviser «Nordsjøturnus» på en lokal barnehjemsinstitusjon, eller kan det tenkes at de lar seg styre av egeninteresser?

Etter mitt skjønn er svaret enkelt: Staten må gjøre jobben selv og ikke overlate kontrolloppgaver til interessegrupper.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm skal lage en stortingsmelding om arbeidsforhold i vår. Der bør hun  åpne for mer «Nordsjøturnus» - men også ta makten tilbake  til staten.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar