hits

Krangel på heltid

Statsråd Rigmor Aasrud har fått jobben med å si nei til lovfestet rett til å kreve fulltid - på en pen måte. Foto: Johnny Syversen.

Venstresiden vil tvinge arbeidsgivere til å ansette folk på heltid, men regjeringen har foreløpig stått imot.

Det ulmer blant regjeringens støttespillere. LO og AUF vil ha en lov som gir alle deltidsansatte rett til å kreve full stilling - uansett om arbeidsgiveren vil det eller ei, og uansett om det betyr vesentlig ulempe for arbeidsplassen.

En lovfesting kan få store økonomiske konsekvenser. I dag arbeider 675.000 mennesker deltid i en eller annen form. Hvis alle disse krever fulle stillinger med loven i sin hånd, betyr det enten massive oppsigelser - eller titalls milliarder kroner i økte lønnskostnader.

Ifølge rapporten var det bare 1/5 av de deltidsansatte som ønsker å arbeide mer.

Derfor stritter statsminister Jens Stoltenberg imot, og Arbeiderpartiet har satt ned et utvalg ledet av Rigmor Aasrud for å kaste olje på vannet. Utvalget foreslår enkelte tiltak, men vil ikke lovfeste noen rett til heltid.

? Vi ønsker en lovendring slik at arbeidstakere som vil ha høyere stillingsandel og som over tid jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, skal ha krav på økt stilling tilsvarende det man har hatt av «merarbeid». Tidsperioden kan for eksempel settes til fire år, slik det er for midlertidig ansettelse, sier Aasrud til Arbeiderpartiets nettsider.

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at rundt 27 prosent av de sysselsatte arbeider deltid. Rundt en halv million av dem er kvinner. Men det er bare en liten andel av de deltidsansatte som ønsker seg full jobb, viser SSBs forskningsrapport «Kvinner og menn i deltidsarbeid».

Ifølge rapporten var det bare 1/5 av de deltidsansatte som ønsker å arbeide mer.

Deltidsansatte har allerede sterke rettigheter i Arbeidsmiljøloven, der det heter at de har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiveren foretar nyansettelser: «Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten».

Venstresiden vil lovfeste retten til å kreve heltid og stryke punktet om «vesentlige ulemper for virksomheten».

Dersom de får gjennomslag skal altså en arbeidsgiver tvinges til å ansette folk på heltid, selv om de egentlig trenger en deltidsansatt.

De fleste som har vært i en sportsbutikk forstår hvordan det vil slå ut: I rushperiodene vil butikkene ha for få ansatte - og i periodene med få kunder, vil selgerne gå og slenge. Samtidig vil man effektivt lukke muligheten for mange studenter til å arbeide for å spe på studielånet.

Det er neppe fremtidsrettet. Yrkeslivet er ikke lenger A4.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar