hits

Skam og skam, Stolt-Nielsen

Skipsreder Jacob Stolt-Nielsen vil skyte piratene på flekken. Foto: Paul Audestad, Scanpix.

Skipsreder Jacob Stolt-Nielsen rømmer fra norsk skatt, men vil ha hjelp av norske myndigheter i kampen mot pirater utenfor Somalia.

- At Norge ikke er på plass i kampen mot piratene, synes jeg er en skam, skriver rederen i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv.

Faksimle: Dagens Næringsliv

Det er nesten rørende å se hvor moralsk oppbrakt Stolt-Nielsen er over at ikke norske myndigheter bruker skattebetalernes penger på å hjelpe rederne i kampen mot de somaliske piratene.

Hvorfor i himmelens navn skal norske myndigheter legge to pinner i kors for en skatteflyktning på flukt fra pirater utenfor Afrika?

Rederen vil gjeninnføre dødsstraff på flekken: - Pirater tatt i internasjonalt farvann har alltid vært straffet med døden, oftest utført på stedet.

Han innser imidlertid at det kan bety hevnaksjoner mot sjøfolkene ombord: - Det kan tenkes at piratene ville ta hevn over den tøffere behandlingen på de mannskapene de allerede holder som gisler. Det må man innse. Men man kan ikke lage eggerøre uten å knuse egg. Dette er krig, og det koster liv å føre krig.

Skipsreder Jacob Stolt-Nielsen mener det bare er så senke piratenes båter og skyte dem på flekken.

Det underlige er at Jacob Stolt-Nielsen skriver leserbrev i en norsk avis rettet mot norske politikere - i stedet for å snakke direkte til politikerne der han har valgt å registrere selskapene sine og betale minimal skatt:

  • Stolt-Nielsen er i ferd med å flytte fra skatteparadiset Luxembourg til Bermuda.
  • Skipene er stort sett registert på Cayman Island og i Liberia.
  • Stolt-Nielsens milliardformue er skjult i truster på Bermuda og Cayman Island.

Stolt-Nielsen føyer seg inn i en redertradisjon hvor man ikke vil betale normal skatt til Norge.

Av og til kommer nyheter om at de har «flagget hjem» et skip eller to. I praksis har slikt ingen betydning, det blir bare småpenger av å seile under det norske bekvemmelighetsflagget som konkurrerer på like vilkår med Liberia og Cayman Island.

Så hvorfor i himmelens navn skal norske myndigheter legge to pinner i kors for en skatteflyktning på flukt fra pirater utenfor Afrika?

Så til selve saken:

Jeg er enig med Jacob Stolt-Nielsen i at det internasjonale samfunnet har tatt for lett på de somaliske piratene. De har tjent enorme beløp på sin aktivitet, men har brukt mindre vold mot mannskapene enn vi kunne fryktet fordi skipene ikke har vært bevæpnet.

Etter sterk kursoppgang kontrollerer Stolt-Nielsen-familien en milliardformue fra truster på Bermuda og Cayman Island.

Stolt-Nielsen ønsker å væpne skipene, mens andre redere frykter at det vil være å trappe opp voldsspiralen.

Med 40-50 millioner kroner i «potten» for hver kapring, kan opptrapping fort bety at også kaprerne væpner seg ytterligere.

Et annet alternativ er å sette inn en internasjonal styrke med marineskip til å patruljere farvannene utenfor Somalia, og lage konvoier for handelsskipene.

Det er trolig en god idé.

Finansieringen bør være enkel: Stolt-Nielsen og hans kolleger kan spleise på ordningen eller henvende seg til sine kommersielle hjemland og be om penger.

Både Liberia, Bermuda og Cayman Islands er jo sjøfartsstater med en rik - om ikke ærerik - historie.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar