hits

Slik får vi kriminelle asylsøkere

Etiopierne som er i Oslo domkirke er ureturnerbare. Nå skal de også nektes å tjene penger på lovlig vis. Foto: Scanpix.

 

Ikke sender vi dem hjem, og ikke lar vi dem tjene penger på lovlig vis. Er det rart vi får kriminelle asylsøkere?

På norske gater går flere tusen personer som ikke har fått asyl, men som heller ikke kan sendes tilbake til sitt hjemland - enten fordi vi ikke vet hvem de er og hvor de skal sendes, eller fordi hjemlandet ikke vil ta imot dem.

Rundt 50 av disse er nå med på aksjonen i Oslo Domkirke. Flere av dem har bodd i Norge i en årrekke, har gått på jobb, betalt skatt og dekket sine boutgifter.

Det bør aldri lønne seg å gå på trygd eller å livnære seg som kriminell. Dersom ikke juristene forstår det, så kan de kanskje få en times ekstraundervisning av noen økonomer?

Etiopierne er stort sett ureturnerbare fordi hjemlandet ikke vil ta imot sine egne innbyggere. Det er en håpløs situasjon, og løsningen er neppe å sette dem på bussen til Svinesund. Dermed får de bli i Norge på nåde, år ut og år inn.

Til nå har norske myndigheter sett gjennom fingrene på at de har fått skattekort, selv om de ikke har arbeidstillatelse. Søkelyset som nå er satt vil stramme inn denne praksisen. Da får de lov til å forbli i Norge, men ikke lov til å tjene penger på tilnærmet lovlig vis. Man trenger nesten være ansatt i Justisdepartementet for ikke å forstå hva som da vil skje.

Kronargumentet til juristene mot vanlig fornuft er «tenk hva som da vil skje». Logikken er at hvis det blir lov å arbeide, så vil Norge bli nedrent av grunnløse asylsøkere.

Det er et relevant argument, men det har fått altfor sterk plass. Etiopierne har arbeidet og tjent penger og myndighetene har lukket øynene, og det har ikke ført til noen asyleksplosjon fra Etiopia. Tvert imot synker antallet asylsøkere.

Derimot er det grundig dokumentert omfattende kriminalitet blant folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Naturlig nok. Hvordan skal de ellers skaffe seg penger til å overleve?

Løsningen er enkel:

  • Inntil du kastes ut av landet, må du ha lov til å gjøre arbeid og tjene penger på legalt vis.
  • Midlertidig opphold må gi midlertidig arbeidstillatelse, også for mennesker som venter på å bli kastet ut.

Det bør aldri lønne seg å gå på trygd eller å livnære seg som kriminell. Dersom ikke juristene forstår det, så kan de kanskje få en times ekstraundervisning av noen økonomer?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar