hits

Tøffe grep for bedre norsk

Arbeiderpartiets Hadia Tajik vil tilby barn som kan dårlig norsk å bytte skole. Utveksling kaller hun det. Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets Hadia Tajik vil tilby innvandrerbarn å bytte skole. Det er et godt forslag, og la oss unngå å kalle det «bussing».

Oslo-skolen er i praksis delt etter hudfarge, og uansett om man velger å se på ansiktsfarge eller norsk-kunnskaper så er det et faktum at innvandrerbarn klumpes sammen på skoler på Oslo øst - mens Oslo vest er et blendahvitt område.

Vi vet nok om virkningen til å se at det er uheldig for mange av barna:

  • Dårlige norsskunnskaper hindrer integrering på skole og i arbeidslivet.
  • Hvis få av foreldrene har akademisk bakgrunn, gjør skolen det jevnt over dårligere.
  • I praksis bidrar den offentlige skolen til å opprettholde ulikheter og ikke jevne dem ut.

Hvis man ikke ser dette som noe stort problem, er «løsningen» å gjøre noe med bosetningsmønsteret. I praksis betyr det at intet vil skje de neste 20-30 årene.

Faksimile: Dagbladet

Hadia Tajiks alternativ er å gi foreldrene et frivillig tilbud om å velge en annen skole - eller utvekskling, som hun kaller det.

I rettferdighetens navn skal det også nevnes at Oslo-skolen i gjennomsnitt gjør det bra i forhold til skolene i utkant-Norge, og at det borgerlige byrådet har hatt en viss suksess med å sette inn ekstra ressurser på svakere skoler. Alt er ikke nattsvart.

Likevel er det spennende å se at Arbeiderpartiets integreringsutvalg nå går inn for kraftig lut for å få alle barn inn på rett kurs tidlig, blant annet gjennom språkundervisning for barn ned til fireårsalderen som ikke kan norsk.

(Frp er ganske bakstreverske når de er imot forslaget fordi det «premierer» innvandrerforeldre som ikke har lært barna norsk. Vel, vel. Av alle de 1.200 milliardene det offentlige årlig bruker på alle slags gode formål, så virker ikke noen få millioner på tidlig norskundervisning som det dummenste. Forsåvidt «premierer» helsevesenet folks om røyker og trimmer lite også).

Nok om det. Det oppmuntrende med forslaget om norskundervisning for fireåringer og med å åpne for at barn som går på skoler hvor nesten ingen av barna kan norsk kan flytte, er at Arbeiderpartiet ser ut til å ville bruke midler som kan virke - og ikke bare drive med godt snakk.

Utdanningsbyråd i Oslo, Torger Ødegaard (H) er riktignok sterkt imot et slikt tilbud: - I praksis er det ikke gjennomførbart, og prinsippielt er det helt på trynet, sier han til Dagbladet.

Det er altså helt på trynet at foreldrene kan velge selv, Høyre?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar