hits

Hva mener Stoltenberg?

Vi vet hva saksbehandleren Jens Stolenberg mener. Men hva mener politikeren? Foto: Statsministerens kontor.

Maria Amelie-saken er full av motsigelser. En av dem er at det ennå er umulig å vite hva statsminister Jens Stoltenberg faktisk mener om saken.

Etter en uke hvor mediene hamret løs på regjeringen, har den siste uken handlet om en ensidig presse og kommentatorer som har forelsket seg i Maria Amelie.

Som bevis den ene eller andre veien har man brukt meningsmålinger som egentlig viser at folket er delt i synet på om Madina Salamova (mer kjent under pseudonymet Maria Amelie) skal få bli, og målinger som viser at SV ligger flatt, og at Arbeiderpartiet har et lite hopp fra et rekordlavt nivå.

Jeg synes man trekker konklusjonene altfor langt.

Man glemmer et vesentlig moment i analysene: Regjeringen gir de facto Maria Amelie særbehandling ved å hastevedta en regelendring som gjør at hun kan sette seg på flyet til Norge om få måneder.

Stoltenbergs hovedargument for å sende ut Maria Amelie er likebehandling. Altså et forsvar for saksbehandlingen.

Men så endres politikken slik at hun faktisk kommer inn igjen. Hverken jeg eller andre vet om hoppet på gallupen skyldes partiets harde linje eller at man landet på en fornuftig løsning.

Likebehandling i praksis. Faksimile: Aftenposten.

Uansett har Stoltenberg stort sett snakket om at alle skal behandles likt.

Det er et dårlig forsvar for en politikk som tvangsutsender en person som kom hit som barn, har fullført videregående skole og tatt høyere utdannelse, som snakker flytende norsk og som for alle praktiske formål er norsk. Til overmål har hun flere jobbtilbud og penger på konto i Pax Forlag.

Jeg har til gode å se noen for alvor utrykke frykt for at Norge skal bli nedrent av arbeidsomme personer med høyere utdannelse som snakker flytende norsk.

Inntil det motsatte er ytret er jeg overbevist om at Jens Stoltenberg innerst inne synes at det er feil og i strid med det Arbeiderpartiet har stått for.

Politiets utlendingsenhet valgte å pågripe Madina Salamova rett utenfor Nansenskolen etter et foredrag om Nansens virke for flyktninger iKaukasus, og sier selv at de sendte fem personer for å pågripe den unge kvinnen.

Min første oppfatning var at det symbolske i pågripelsen satte fart på saken og at man ikke forstod hva man gjorde.

Men i ettertid begynner jeg å tro at Politiets utlendingsenhet og regjeringen faktisk ønsket oppstyret. Til støtte for den teorien taler at Politiet sendte ut en twittermelding om pågripelsen, noe som ikke akkurat tyder på at man ønsket å ligge lavt.

Kanskje er Maria Amelie-saken et eksempel på en sak hvor alle parter ønsket mest mulig offentlighet?

Statsminister Jens Stoltenberg er trolig fornøyd med at partiet ikke er straffet for sin håndtering av Maria Amelie, og for sterk støtte til likebehandlingsprinsippet.

Men når saken snart lander, kunne det være interessant å høre hva han egentlig mener:

  • Er det fornuftig av Norge å sende ut høyt kvalifiserte personer som Madina Salamova?
  • Er det i tråd med Arbeiderpartiets grunnleggende menneskesyn å sende ut barn som har bodd her i hele sitt liv, og som har både en sterk tilknytning til riket og sterke humanitære argumenter for å bli?

Altså; hva mener politikeren Jens Stoltenberg og ikke saksbehandleren?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar