hits

Legg ned lokale sykehus

Enormt lokalt engasjement i Molde og Kristiansund setter helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under hardt press. Foto: Kjell Herskedal, Scanpix.

Vi bygger veier for milliardbeløp, men to åpenbare besparelser er hellige kuer: Lokalsykehus og lokalflyplasser!

Den rødgrønne regjeringen er i ferd med å vikle seg inn i en uløselig floke med sine løfter om å bevare lokalsykehus.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen må stå støtt i stormen. Foto: Torgeir Hauggaard, Forsvarets mediesenter

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen går spissrot i Molde, og lokale Ap-folk truer med å bryte ut av partiet. Sør i fylket og nord i Sogn og Fjordane er det sterk strid rundt nedbyggingen av Nordfjord Sykehus, som ligger i nabofylket Sogn og Fjordane.

Felles for de aller fleste sykehusstridene er knallhardt lokalt engasjement, men også total mangel på evne til å ta inn over seg at nye veier, tunneler og bruer forandrer geografi og reisetid fullstendig.

Mellom Nordfjordeid og Volda (som også har sykehus) er det 40 kilometer å kjøre. Mellom Kristiansund (som har sykehus) og Molde (som også har sykehus) er det to alternative fastlandssamband og syv mil å kjøre.

I Sogn og Fjordane har både Førde og Florø flyplass. Det er 58 kilometer mellom byene, ifølge Google Maps. Tar vi med flyplassen i Ørsta/Volda rett over fylkesgrensen, er det 5 - fem ! - flyplasser innenfor en drøy times kjøring. Veiutbygginger, nye broer og tunneler gjør kjøretidene stadig kortere.

Det er langt mellom folk men tett mellom flyplasser i Sogn og Fjordane. Reisetidene her er fra 2007. Kilde: Strategiplan flyplasser

Det pussige er at ingen seriøst foreslår å bygge ny flyplass i Drammen eller på Lillehammer, til tross for lang reisetid og mange flere passasjerer.

Her kan du lese en vurdering av alle norske lokalflyplasser - og hvilke som bør legges ned: Strategiplan

I Østfold holdt man seg med fem sykehus (Askim, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden). Med en passerspiss midt i fylket, for eksempel i Rakkestad, var det fem sykehus innenfor fire-fem mils bilkjøring. Der har man nå fornuftig nok besluttet å bygge et nytt moderne sykehus utenfor Sarpsborg.

Politikerne bør holde løfter, men de må også bruke sunn fornuft.

Hva er poenget?

Milliardinvesteringer i vei endrer norgeskartet, og må få konsekvenser i form av innsparinger og effektivisering. Færre sykehus og flyplasser er åpenbare muligheter, og den rødgrønne regjeringen burde ikke lovet å frede lokalsykehusene.

At de ga løftene gjør at Anne-Grete Strøm-Erichsen nå får hard motvind på nordvestlandet, men det vil være en dårlig løsning om man nå kaster nye milliarder ut av vinduet. Det vil gi mindre helse per krone.

Politikerne bør holde løfter, men de må også bruke sunn fornuft.

I Molde og Kristiansund lekte man med tankene om å fronte et felles sykehus midt mellom byene, men lokalpolitikerne gjorde en hemmelig pakt om å begrave tanken.

Nettavisen har tidligere foreslått Batnfjordsøra - et lite senter temmelig nøyaktig midt mellom Kristiansund og Molde: Hva med å legge sykehuset her?

Poenget er enkelt og greit at politikerne må ta initiativet til å tegne sykehus- og flyplasskartet på nytt.

Norges befolkning er best tjent med flyplasser av en viss størrelse, slik at rutetilbudet blir fyldig. Og kraftfulle sentralsykehus som er store nok til å tiltrekke seg medisinsk ekspertise og vinne erfaring. Ingen bør ha lyst til å føde på sykeshus som er små, dårlig utstyrt og som har få fødsler.

Samtidig er en moderne ambulanse nesten et lite sykehus i seg selv. For folk som bor fem mil unna et sykehus er akuttberedskap viktigere enn om det er to-tre mil lengre til selve sykehusbygningen.

Alt dette vet helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, og den rødgrønne regjeringen visste det også da de ga sitt famøse løfte om å bevare en foreldret lokalsykehusstruktur.

Men nå får de stå opp i stormen. Norge trenger færre lokalsykehus og færre småflyplasser.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar