hits

USA hudfletter Gahr Støre

USAs utenriksminister Hillary Clinton ble advart mot Jonas Gahr Støres personlige egenskaper i brev fra ambassadøren i Norge. Foto: Ragnhild Imerslund, UD.

Den rødgrønne regjeringen får det glatte lag av amerikanske ambassadører i Norge. Noe annet ville vært en bombe.

Spesielt er amerikanerne rystet over SVs rolle: - De siste fem månedene har vært ville, med nye og overraskende utspill - fra å lansere idéen om sikkerhetsdialog med Iran til at norske tjenestemenn har blitt enige om å møte Hamasrepresentanter, skrev daværende USA-ambassadør Benson K. Whitney våren 2006.

«En løs kanon» og «arroganse» er noen av karakteristikkene som brukes

Dette går frem av lekkasjer på nettstedet WikiLeaks, gjengitt i Aftenposten. Lekkasjene viser at forholdet mellom Norge og USA har kjølnet etter at de rødgrønne kom til makten i 2005.

En ting er vurderingen av SV, noe annet er at også utenriksminister Jonas Gahr Støre får det så ørene flagrer: «En løs kanon» og «arroganse» er noen av karakteristikkene som brukes.

I Norge topper Jonas Gahr Støre ofte eksperters vurderinger av regjeringens medlemmer, og han scorer bra på meningsmålinger. Men dette bildet av en internasjonal statsmann stemmer lite med vurderingene de amerikanske ambassadørene har sendt hjem til Washington, ifølge gjengivelser i Aftenposten:

  • Støre klarer bare ikke å stå stille, og ønsker å være over alt (2006).
  • Selv om han er smart og dynamisk, lurer noen på om hans arroganse kanskje ikke fungerer så godt under forhandlinger (2009).
  • Støre trenger trolig å høre fra Washington at for mange uventede sprell vil føre til at det stilles spørsmål ved hans troverdighet (2006).

Amerikanerne ser en egenrådig norsk utenriksminister som er hyperaktiv og går sine egne veier, noe som kan sette vennskapet mellom Norge og USA i fare.

Kilde: Aftenposten.no

- Dette er ikke det Norge mange husker, og relasjonen til norske myndigheter innebærer mer uenighet enn før, skrev USAs ambassadør Whitney så sent som slutten av januar 2008.

Her kan du lese en rekke punkter hvor amerikanerne er kritiske: Korrespondanse fra den amerikanske ambassaden.

Nå er det knapt noen bombe at USA har en annen utenrikspolitikk enn en rødgrønn regjering med SV som deltaker. Men det er overraskende hvor negativt bilde ambassadørene tegner av politikeren Jonas Gahr Støre.

Amerikanerne beskriver en hyperaktiv, selvtilfreds utenriksminister i et lite land som har urealistiske ambisjoner om å spille viktige roller. Denne vurderingen deler også Obamas Oslo-ambassadør Barry White, som mener at Norge spiller en stadig mindre og tildels uhjelpsom rolle i Midt-Østen.

Det er et farlig signal fra Norges viktigste allierte.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar