hits

Kutt kull på Svalbard

Kulldriften på Svalbard gjør seg best som historiske levninger, som her i Ny Ålesund. Foto: Scanpix.

Store Norske ønsker en ny kullgruve på Svalbard som vil gi like store klimautslipp som 1,3 millioner biler. Det bør være enkelt å si nei.

Kulldriften på Svalbard er en viktig del av øygruppens historie, og var i mange tiår grunnlaget for norsk suverenitet.

Energibehovet i Longyearbyen dekkes av forurensende kullkraft. Foto: Scanpix.

Slik er det ikke lenger. Longyearbyen har omfattende turisme, og mange ansatte i forskning og undervisning. En ny kullgruve trengs ikke for å holde liv i Svalbard-samfunnet.

Derfor bør Norge si nei til Store Norskes ønske om å bygge ut den såkalte Lunckefjellgruven. Ifølge Dagens Næringsliv vil den gi årlige utslipp på 5,6 millioner tonn Co2 - like mye som 1,3 millioner personbiler.

Miljøargumentene for Lunckefjellgruven er syltynne. Kullet har angivelig større energiinnhold enn konkurrentenes, og vil følgelig gi 20-30 prosent mindre utslipp dersom europeiske kullkraftverk erstatter kullet de i dag bruker med kull fra Svalbard.

I forrige uke prøvde Statoil det samme trikset. Da var det norsk gasskraft som ville være miljøvennlig fordi den kan fortrenge forurensende kullkraft. Miljøvernerne vil innvende at det ikke er snakk om å erstatte kullkraft, men å bygge ny gasskraft i tillegg. Og da vil man få høyere CO2-utslipp, og ikke lavere. Hovedproblemet er at energiforbruket øker raskere enn vi rekker å fase ut forurensende produksjon.

Røde Robert fikk til svarte tall i Svea. Nå er Store Norske sulten på mer. Foto: Scanpix.

Det er mange grunner til at regjeringen bør si nei til en ny kullgruve på Svalbard:

  • Vi trenger ikke kulldrift for å opprettholde norsk suverenitet.
  • Svalbard må ikke utsettes for veiutbygging og andre inngrep.
  • Norge bør bidra til avvikling av kullkraftverk

Norge har satt seg høye mål i klimapolitikken, men til nå har vi vært større i ord enn i handling. Et tiltak som å bygge ned kraftsubsidiert norsk industri vil ha stor effekt, men ringvirkningene blir for store til at politikerne våger å bruke tiltaket.

Men en ny kullgruve på Svalbard bør de kunne si nei til. Da er gasskraft langt å foretrekke.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar