hits

Skal hun dumpe barna?

Kari Ann Volden har hatt omsorgen for de to tvillingene i ni måneder. Mener norske myndigheter at hun skal dumpe barna? Foto: Privat.

Norske Kari Ann Volden sitter i India med to barn ingen vil ha. Her driver Norge et umenneskelig prinsipprytteri.

Prinsipper er vel og bra, men av og til blir de nådeløse i møte med virkeligheten. Derfor er det noe som heter å la nåde gå for rett.

En slik situasjon har vi med de to surrogat-tvillingene til Kari Ann Volden. Dette er barna hverken India eller Norge vil ha.

I utgangspunktet er det norske prinsippet bra. De to tvillingene har ingen biologisk tilknytning til Volden. De har indisk surogatmor og en ukjent sæddonor, og Norge ønsker ikke å stimulere andre til å reise utenlands og «fabrikkere» barn.

Derfor har Volden fått avslag på sine søknader om å få adoptere barna fra Barne-, ungoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Spørsmålet er hva Lysbakken mener at Volden nå skal gjøre med de to tvillingene hun har omsorg for? Skal hun dumpe dem og dra hjem?

Bufdir er underlagt Barne--, likestillings- og inkluderingsdepartementet - og dermed er det statsråd Audun Lysbakken som har det politiske ansvaret.

I mai ønsket Lysbakken at saken skulle behandles som et unntak, fordi saken har «to barn som i prinsippet er statsløse, og hvor den norske kvinnen er deres eneste omsorgsperson».

Nå hevder Lysbakken at han hele tiden har tatt forbehold om at hun måtte bli godkjent av adopsjonsmyndighetene.

- Når de sier at vi ikke kan la henne adoptere uten å bryte norsk lov, er det ingenting jeg kan gjøre, sier Lysbakken til VG.

Spørsmålet er hva Lysbakken mener at Volden nå skal gjøre med de to tvillingene hun har omsorg for? Skal hun dumpe dem og dra hjem?

Volden har seg selv å takke for situasjonen hun har kommet opp i. Hun har brutt norske regler og innrømmer å ha løyet i prosessen etterpå.

Men barna har intet ansvar for situasjonen de er i. I sine ni første måneder har de knyttet seg til sin nærmeste omsorgsperson, og det vil være umenneskelig å tvinge igjennom en atskillelse mellom barna og personen de oppfatter som mor.

Prinsippielt er det en vanskelig sak, og på Stortinget deler den representantene fra Nordland. Høyre og Frp vil hjelpe Volden og tvillingene hjem til Norge, mens de andre partiene vil stå på prinsippene.

- Vi må finne en unntaksbestemmelse. Det er helt uakseptabelt å ha to unger og ei dame i India på denne måten. Det er to unger som lider i dette, sier Frps Kenneth Svendsen. Høyres Ivar Kristiansen er enig: - De har snart ingen mor og en ukjent far. Alternativet er et barnehjem i India. Her må nåde gå for rett.

Og det er nettopp poenget.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar