hits

Økokrim må etterforske Sp

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea nøler med å etterforske ulovlig partistøtte til Senterpartiet. Foto: Scanpix.

Nå bør Økokrim etterforske klare lovbrudd og påstander om regnskapsjuks i Senterpartiet.

Det er liten tvil om at partistøtten til Senterpartiet er ulovlig, og ifølge påtaleinstruksen skal «Etterforskning foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold...».

Derfor er det påfallende at Økokrim til nå har vært helt passiv i saken.

Partistøtteloven forbyr kommunale og statlige selskaper å gi økonomisk støtte til politiske partier. Ingen benekter heller at pengestøtten på totalt 700.000 kroner er ulovlig.

Tidligere generalsekretær Ivar Egeberg var sentral i fakturaene på 700.000 kroner til Eidsiva og Troms Kraft.

Spørsmålet Stortinget er mest opptatt av er om olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har vært inhabil som følge av partistøtten. Etter min oppfatning er disse anklagene den mest uklare delen av pengestøtten fra Eidsiva og Troms Kraft på 700.000 kroner.

Dersom statsråder blir inhabile som følge av pengegaver til sine politiske partier, så vil den rødgrønne regjeringen få store problemer med saker og utnevnelser som involverer LO og andre som har gitt dem millionstøtte i en årrekke.

Det alvorlige i Senterpartiets tilfelle er at pengene kommer fra offentlige, felleseide selskaper - og at pengestrømmen er kamuflert i Senterpartiets regnskaper.

Det innrømmer også partileder Liv Signe Navarsete, som omtalte pengegaven som «urettmessig» og «ulovlig støtte» på møtet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité: - Det skulle ikkje vore gjort, og som leiar tek eg ansvar for at dette skjedde, sa Navarsete.

Her er innrømmelsen: Navarsetes åpningsinnlegg

Etter høringen i Stortinget i går er det rimelig grunn til å mistenke Senterpartiet og giverne for å kamuflere lovbruddet med uriktige fakturaer: - Det er dekning for å si at det er falske fakturaer, sa Per-Kristian Foss i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Til nå har Økokrim vært så passiv at det må være lov å spørre om etaten kvir seg for å gå inn i en politisk betent sak.

Dette er en påstand om brudd på straffeloven fordi noen må ha laget de falske fakturaene, som er sendt ut fra Senterpartiet. Det formelle ansvaret ligger hos daværende generalsekretær Ivar Egeberg og partileder Liv Signe Navarsete.

Venstre-leder Trine Skei Grande er soleklar: - Så langt jeg kan forstå er fakturaene ulovlige. Da skal påtalemyndigheten se på det, sier hun til Dagens Næringsliv.

Også professor Atle Johnsen ved Norges Handelshøyskole mener at det kan være brudd på bokføringsloven: - Dette kan være langt mer enn et regnskapsspørsmål, sier Johnsen.

Det strafferettslige spørsmålet er hvem som skrev ordet «prosjektstøtte» på fakturaene til Eidsiva og Troms Kraft, når det ikke var et internt prosjekt med eget prosjektregnskap - men i praksis en ren ulovlig valgkampstøtte.

At partilederen ikke vet om så store pengegaver er oppsiktsvekkende. Etter Fagforbundet og LO er Eidsiva Energi AS og Troms Kraft AS de største bidragsyterne til Senterpartiet i 2009.

Senterpartiets partileder Liv Signe Navarsete forklarer at hun ikke fikk med seg to av de største gavene til partiet i hele fjor. Foto: Scanpix.

Vanligvis nøler ikke Økokrim med å gå tungt inn i mye mindre alvorlige saker, og de reagerer raskt for å hindre at beviser tåkelegges og forklaringer harmoneres.

Saken blir ikke bedre av at det viser seg at fakturatriksingen også har en skatteside: Å kalle partistøtten for prosjektsstøtte sparer Eidsiva og Troms Kraft for nesten 200.000 kroner i skatt.

Til nå har Økokrim vært så passiv at det må være lov å spørre om etaten kvir seg for å gå inn i en politisk betent sak.

Den ulovlige partistøtten er andre sak på kort tid hvor Liv Signe Navarsete er i trøbbel. Etter at hun fikk et armbånd i hvitt gull til 27.000 kroner fra Kjell Inge Røkkes selskap, ble hun anmeldt for mulig korrupsjon - men anmeldelsen ble henlagt fordi regjeringens regler for gaver er uklart:

Her er Økokrims henleggelse av gavesaken mot Liv Signe Navarsete

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar