hits

Garantert ikke et tog

I fjor vinter hadde NSB bare 75 prosents punktlighet. Foto: Rune Fossum, NSB.

Å få igjen billettpengene er en mager trøst når toget ikke går. Men det er bedre enn ingenting.

Både i Norge og Sverige utsteder togselskapene reisegarantier for å kjøpe seg fri fra misfornøyde passasjerer.

Det er et nødvendig tiltak etter fjorårets vinter, hvor NSB bare hadde 75 prosents punktlighet.

I klartekst betyr det at ett av fire tog kom for sent, og med rundt fire millioner togreiser per måned innebærer det større eller mindre problemer for en million reisende, noe som selvsagt er helt uakseptabelt.

Både norske NSB og svenske SJ kansellerer nå togavganger for å skaffe seg en buffer mot forsinkelser. Tiltaket er defensivt, men nødvendig. For passsasjerene er det bedre å vite at toget ikke går - enn å innstille seg til en togavgang som blir forsinket.

Reisegarantiene er like nødvendig, og den norske er best. Her i landet får du betalt alternativ transport og dekket påregnelige kostnader, og du kan kreve tilbake 50 prosent av billettprisen hvis toget ditt blir 30 minutter forsinket (60 minutter på de lange strekningene).

For passsasjerene er det bedre å vite at toget ikke går - enn å innstille seg til en togavgang som blir forsinket.

Nå følger svenskene etter. Men SJ gir bare 50 prosent som et gavekort på nye SJ-reiser, eller du kan alternativt få 25 prosent kontant.

På ett punkt kan derimot NSB lære av svenskene: SJ og SAS har en ordning som garanterer deg å komme frem i tilfeller hvor du bruker begge selskapene - typisk først flytoget, så fly.

Det reelle problemet for NSB og Jernbaneverket er for lite penger over lang tid, og for store forventninger til punktlighet og togavganger. Erfaringen fra i fjor vinter var at tidsplanen ikke fungerer når vi får en vanlig norsk vinter med frost, stort snøfall - og problemer med kjøreledninger og annet materiell. Da går ruteplanen rett og slett ikke opp.

Årets statsbudsjett er et skritt i riktig retning, men det er et museskritt.

NSB har nå redusert produksjonen med tre avganger, og fastholder sitt mål om 90 prosents punktlighet. Det er fortsatt ambisiøst, og derfor er reisegarantien en nødvendig sikkerhetsventil.

For det NSB kan garantere er at det blir forsinkelser, også i år.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar