hits

Når gode rådhus er dyre

Det beste kommunalminister Liv Signe Navarsete kan gjøre for velgerne er å tvinge småkommunene til å slå seg sammen. Foto: Scanpix/Statministerens kontor

Milliarder av kroner brukes på dyre rådhus og unødvendig byråkrati i kommune-Norge. Likevel jamres det over hvert eneste statsbudsjett.

Norske kommuner ansetter rundt 15.000 flere hvert eneste år, og har de siste 15 årene jevnt og trutt økt kostnadene mer enn prisstigningen generelt.

I stor grad betyr det bedre tjenester til innbyggerne og nye oppgaver som kommunene dels er pålagt av staten, for eksempel i grunnskolen.

Neste år skal staten overføre 164 milliarder kroner til norske kommuner og fylkeskommuner.

Det vil alltid være en krangel mellom kommunene og staten om hvor mye oppgaver de er pålagt, og om staten betaler for mye elller for lite for oppgavene.

Men samtidig er det åpenbart mulig å effektivisere kommunene ved å slå dem sammen. En ny undersøkelse viser at de 20 mest effektive kommunen kun bruker 1.500 kroner per innbygger til lønnskostnader i administrasjonen - mens de 20 dyreste bruker 7.500 kroner årlig per innbygger til lønn til kommunebyråkratene.

- Størrelsen på kommunen betyr svært mye for resultatene vi finner. Det bekrefter at flere kommuneslåinger kan frigjøre mye penger til bedre tjenester, konkluderer Ny Analyse AS, som har laget undersøkelsen.

Du kan lese om funnene her: Store forskjeller i lokale byråkratiutgifter

NyAnalyse har sett på hvor mye av kommunenes kostnader som går til administrasjon, styring og fellesutgifter. Tallene kommer fra Statistisk Sentralbyrå.

- Ordførere og rådmenn i hele landet har noe å lære av de beste. både større komuner og bedre styring kan frigjøre milliarder til gode velferdstjenester, sier sjeføkonomi Terje Strøm i NyAnalyse.

Jo mindre kommuner, desto mer byråkrati per innbygger - naturlig nok.

De tre beste kommene er Røyken, Larvik og Tønsberg. En fellesnevner for de fleste på topp 15-listen er at de er relativt folketette kommuner nær sentrale områder - og at nesten alle ligger i Akershus, Vestfold og Rogaland.

Du kan leste ned hele undersøkelen her: Byråkratibarometer 2010

Den absolutt mest byråkratiske kommunen i Norge er fjellbygda Røyrvik i Nord-Trøndelag, knepent «foran» Åseral i Vest-Agder og Eidfjord i Hordaland.

Ingen av de 50 mest byråkratiske kommunene har mer enn 3.000 innbyggere, mens nesten ingen av de 100 minst byråkratiske har under 10.000 innbyggere.

Jo mindre kommuner, desto mer byråkrati per innbygger - naturlig nok.

Større kommuner bruker altså mindre penger på byråkrati per innbygger enn de små kommunene.

Konklusjonen er klar: Dersom alle norske kommuner ble like effektive som Røyken, ville det frigjøre mange titalls milliarder kroner hvert eneste år til tjenester som kommer innbyggerne til gode.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar