hits

Stortinget bør reise mer

Ap-politiker Hadia Tajik har helt rett i at Stortinget bør komme seg ut av stortingssalen. Foto: Stian Lysberg, Scanpix.

Det er smålig å kritisere Stortinget for å reise mye. Trolig får vi bedre politikk av at de 169 øverste folkevalgte ser virkeligheten i øynene.

Når de 14 representantene i Energi- og miljøkomitéen kommer hjem fra Brasil i helgen, markerer det slutt på en intens reisevirksomhet for 114 av representantene.

Rundt 1.000 dagsverk er brukt på å dra verden rundt for å studere hvordan andre land løser problemer innen alt fra næringsliv og finans, til helse og omsorg.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik har helt rett: - Alternativet er at vi er kontorrotter, sier hun til Nettavisen.

Stortingets reisebudsjett er på under 20 millioner kroner, og det er min påstand at dette er vel anvendte  0,01 promille av statsbudsjettet - rett og slett fordi det verste vi kan få er politiske broilere uten virkelighetsorientering, som blir lette ofre for byråkratiets saksfremstilling og forslag.

Les også: Norges lengste ferie

Les også: Stortingets ferie allerede over

For å ta et betent eksempel, så er det lite som tyder på at Norge er et foregangsland når det gjelder integrering av flyktninger og asylsøkere i arbeidslivet. Studier til utlandet kan vise hvordan utviklingen kan gå i verste fall, og hva de beste landene har gjort for å få nye grupper inn i produktivt arbeid.

Ifølge Stortingets årsmelding for 2009, så reiser komitéene mindre og mindre. I 2009 reiste komitéene for 4,4 millioner kroner innenlands (lys grønn i grafikken), og for 10,3 millioner utenlands (mørk grønn).

Det er lett å latterliggjøre Stortingets reiser, og mange vil nok se for seg behagelige turer på businessclass med innlagte champagnelunsjer. Forestillingen er relativt langt fra virkeligheten, selv om det faglige programmet nok varierer fra tur til tur.

Men når man ser på bruken i de ulike komitéene, så er det mest oppsiktsvekkende hvor lite politikerne reiser innenlands. Transportkomitéen var knapt ute av huset i fjor, og det er vel ikke utenkelig om Stortingets samferdelspolitikere ville hatt nytte av å se hvordan veinettet og jernbanenettet er i praksis?

Justiskomitéen la heller ikke ned mye reisevirksomhet til norske fengsler og domstoler i siste stortingsperiode. Det gjorde for såvidt heller ikke Helse- og omsorgskomitéen, som kanskje kunne lært noe av å se hvordan helsevesenet virker i praksis.

Kort sagt: Det er bra at man er oppmerksom på tendenser til pampevelde, og det er all grunn til å kritisere selve arbeidsformen på Stortinget. Nå har man eksempelvis hatt 103 dagers sommerfravær, og så går man rett inn i en høstsesjon med møter døgnet rundt. Det er en grunn til at ingen andre virksomheter arbeider på den måten.

Men reisene er det siste som bør kritiseres. Norge bør ønske seg vel informerte politikere som har store kunnskaper om hvordan Norge ser ut i virkeligheten, og som fanger opp hvordan andre land løser sine utfordringer.

Et tips kan være å sende Arbeids- og sosialkomitéen på studietur for å finne idéer som kan motvirke at Norge blir et land på trygd.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar