hits

Klare lovbrudd i kraftskandalen

Påvirkningsagentene - de tidligere statsrådene Odd Roger Enoksen og Bjarne Håkon Hansen (skjult bak) - her på vei inn i Statsråd. Foto: Stian Lysberg Solum, Scanpix.

Senterpartiet og to kraftselskaper kan ikke slippe unna med 700.000 kroner i ulovlig partistøtte og påvirkning, men aktørene viser liten vilje til å rydde opp selv.

Det som har reddet Liv-Signe Navarsete, Anne-Grethe Strøm-Eriksen, Jonas Gahr Støre og Magnhild Meldtvedt Kleppa er at det har vært vanskelig å påvise sammenheng mellom gavene de har fått, og handlinger de har utført som statsråder.

Nærmest trøbbel har Senterpartiets samferdelsministre vært. Armbåndet i hvitt gull til Liv-Signe Navarsete kostet 27.000 kroner, og giveren hadde direkte interesse av ministerens valg av løsninger for ferjer.

Men gavene til statsrådene handler først og fremst om integritet, tillit og grådighet.

Derimot er gavene på 700.000 fra to offentlige kraftselskaper ulovlig og kan få strafferettslig etterspill.

For Senterpartiet er forbudet glassklart:

«Politiske partier kan ikke motta bidrag fra:

a) rettssubjekter under statens eller annen offentlig myndighets kontroll»

(Kilde: Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (Partiloven)).

Både Troms Kraft og Eidsiva er eid av fylker og kommuner, og umotvistelig offentlige virksomheter. Det er liten tvil om at selskapenes ledelse har brukt henholdsvis 200.000 kroner og 500.000 kroner til ulovlig støtte til Senterpartiet.

Det er heller ingen tvil om at Senterpartiets ledelse har tatt imot pengene som det er klart forbud mot å ta imot ifølge en lov partiet selv har vært med på å vedta.

Snakk om bukken som passer havresekken.

Hadde dette vært brudd på lov om verdipapirhandel, ville partene hatt etter seg både Finanstilsynet og etterhvert Økokrim.

Men i partisammenheng virker det som hovedpersonene tror det er nok at man betaler tilbake pengene og ber om godt vær.

Det er for lettvint. Saken bør få etterspill både i de to kraftselskapene og i Senterpartiet. Det er et ansvar som særlig påligger styrene. I begge selskapene har revisor latt lovbruddene skje upåtalt.

Strafferettslig er det mest alvorlig i selskapene, fordi noen ansatte der må ha brukt selskapets penger i strid med lover og regler. Det må eierne og styret reagere på.

 Eidsiva har styremøte tirsdag, mens Troms Kraft har en inhabil styreformann - tidligere olje- og energiminister Odd Roger Enoksen fra Senterpartiet.

Snakk om bukken som passer havresekken.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar