hits

Knusende dom mot Tine

Tine får 30 millioner i bot for å ha presset Synnøve Finden ut av ostehyllene hos Rema 100. Foto: Ann Iren Ødeby

Lagmannsretten feller en knusende dom over Tine, og gir dem 30 millioner kroner i bot for å ha presset ut konkurrenten Synnøve Finden.

Det enkleste er ofte det beste, men ikke alltid. Det er lærdommen etter at dommen har falt i maratonsaken mellom meierigiganten Tine og Konkurransetilsynet.

Bakgrunnen er at Tine og Rema i 2004 avtalte seg imellom å holde konkurrenten Synnøve Finden unna Remas hyller. Til gjengjeld fikk Rema 36,6 millioner kroner for ytelser i årsavtalen for 2005.

Du kan lese dommen her: Dom fra Borgarting lagmannsrett

Det er et skremmende bilde av metodene i dagligvarehandelen som vises i dommen. I detalj går man gjennom hvordan Tines forhandlere forsøkte å presse konkurrentene Synnøve Finden (ost) og Kavli (Q-melk) ut av hyllene hos Rema og Ica.

Resultatet ble at Rema kastet ut Synnøve Findens osteprodukter, noe som ville gitt forbrukerne mindre valgmuligheter.

Det enkleste er ofte det beste, men ikke alltid

Lagmannsretten mener enstemmig at dette er i strid med konkurranseloven, og har gitt Tine BA et overtredelsesgebyr på 30 millioner kroner. I tillegg må meierigiganten dekke sine egne saksomkostninger på 9,2 millioner kroner - hvorav 7,9 millioner kroner er salær til Tines advokater.

Retten ser alvorlig på det som skjedde:

- Ved utmålingen viser lagmannsretten til at Tine var en stor aktør på de aktuelle markedet. Selskapets dominerende stilling var sterk. Omsetningen i markedet var på cirka 2,5 mrd. kroner. Det var bare en annen aktør av betydning på det aktuelle markedet, og denne aktøren hadde hatt vanskeligheter med å etablere seg i konkurransen med tine, og var i en utsatt stilling. De potensielle skadevirkningene av overtredelsen var derfor etter lagmannsrettens vurdering betydelige, noe som vektlegges i skjerpende retning.

I formildende retning viser retten til at det er skjønnsmessig og vanskelig å vurdere hvor mye markedsmakt kan kan bruke som dominerende aktør.

Derimot fant ikke retten grunn til å ta hensyn til at Tine har vært utsatt for en «mediestorm».

Tine ble frikjent i Tingretten, men nå har altså lagmannsretten felt selskapet, og konkurransedirektør Knut Eggum Johansen mener det har vært viktig å føre saken for å få domstolen til å sette en grense for hvor langt man kan gå.

Men det spørs om siste ord er sakt. Tine-direktør Elisabeth Morthen er uenig i dommen og mener at det ikke er bevist for at Tine ønsket å ekskludere konkurrenter. Det vil ikke være noen bombe om Tine forsøker å anke.

- Jeg vil samtidig minne om at den situasjonen som er behandlet i retten ligger snart seks år tilbake i tid. De fleste i dagligvaresektoren vil være enige i at vi i dag har betydelig sterkere konkurranse. TINEs konkurrenter driver lønnsomt, og økende importkonkurranse utfordrer både TINE og våre konkurrenter, sier Morthen.

Det viktigste med saken er at den har skjerpet de store matvarekjedene, og fått frem hvilken risiko man får ved å presse ut konkurrentene. Det er viktig for forbrukerne.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar