hits

Hijab-bombe for de rødgrønne

Justisminister Knut Storberget trenger Snåsamannens helbredende hender for å gjøre hijabsaken til en rødgrønn stemmesanker. Foto: Erlend Aas, Scanpix.

Så kom bomben justisminister Knut Storberget kunne klart seg uten: Nå blir det fritt frem for hijab i politiet.

En ulykke kommer sjeldent alene, og i sommer har de kommet ganske tett for statsminister Jens Stoltenberg og den rødgrønne regjeringen.

Nå har både Høyre og Fremskrittspartiet gått forbi Arbeiderpartiet  på den siste meningsmålingen, og Stoltenberg er bekymret: - Vi tar signalene på alvor, skriver han i sin egen blogg.

Problemet til Arbeiderpartietog Regjeringen  er ikke bare rotet, krangelen og arrogansen rundt strømmastene i Hardanger. Problemet er også at mange av Aps sentrumsvelgere reagerer på partiledelsen lefling med SVs og venstresidens hardkjør mot alle private løsninger, eksempelvis i barnehagesaken, og raslingen med høyere skatt.

Innvandrings- og asylspolitikken er heller ingen stemmesanker, og derfor kommer den nye hijabsaken svært ubeleilig. Det er definitivt ikke en sak justisminister Knut Storberget ønsker seg nå.

Ytre sett er spørsmålet om muslimske kvinner kan bære sjal eller ikke-sak og ren symbolikk. Problemet er at den provoserer i brede lag av befolkningen, og nettdebattene vil islam-kritikerne få vann på mølla. De vil fremstille det som om muslimene tar seg til rette, og justisministeren får rollen som den som gir etter.

Saklig sett er hijabsaken et dilemma: På den ene siden kan et forbud være diskriminerende mot kvinner som bruker hijab som et religiøst hodeplagg. På den andre siden skal politiuniformen være nøytral slik at politifolk ikke oppfattes som partiske, for eksempel i en konfrontasjon mellom muslimer og islam-kritikere.

Det er Diskrimineringsnemnda som nå har avgjort at det er diskriminerende med hijabforbud fordi det hindrer personer som bærer religiøst hodeplagg å søke seg til politiet:

- Nemnda finner imidlertid ikke at departementet har godtgjort at forbudet er nødvendig for å opprettholde tilliten til norsk politis nøytralitet, eller for å opprettholde ro og orden, skriver nemda.

Klarer han å snu denne saken til en velger-vinner, så bør han få en av statministerens fjell-hijaber.

- Det er en uttalt målsetting at politiet skal avspeile det norske samfunnet på en god og pålitelig måte. Samfunnet er multikulturelt og mangfoldig og politiet bør også representere et mangfold, nettopp for å opprettholde tilliten på bred basis. Når det gjelder det politioperative synes det å være ulike oppfatninger i politidirektoratet og departementet. Det er ikke fremlagt dokumentasjon for nemnda på at bruk av hijab eller turban der det er tillatt, eksempelvis i England, har skapt problemer, heter det i nemdas enstemmige vedtak.

Blant medlemmene i nemda er den profilerte Venstre-politikeren og advokaten Abid Q. Raja.

Vedtaket får støtte fra Likestillingsombudet: - Med en ikke-diskriminerende politiuniform vil vi få et politi som i større grad speiler mangfoldet i befolkningen. Det vil også øke tilliten til politiet, sier likestillings- og diskrimineringsombudet.

Justisminister Knut Storberget og statsminister Jens Stoltenberg har tidligere sagt både ja og nei til hijab.

Klarer Storberget å snu denne saken til en velger-vinner, så bør han få en av statministerens fjell-hijaber.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar