hits

Glem skolepenger

Statsråd Tora Aasland vil ikke innføre skolepenger. Der er jeg enig med SV-statsråden. Foto: Statsministerens Kontor.

Ett av Norges fremste fortrinn er en høyt utdannet befolkning. Forslag om å innføre studieavgift bør legges tilbake i skrivebordskuffen!

Økonomiprofessor Torberg Falch ved NTNU foreslår 50.000 kroner i studieavgift.

Professoren mener at det er urettferdig at flinke studenter får statsstøtte, og at det i praksis er folk med lavere utdannelse som tar regningen for det.

Jeg mener det er å snu saken på hodet, fordi flinke elever som tar høyere profesjonsutdannelser ofte får jobber med høy inntekt - og betaler godt over 50 prosent marginalskatt i et livsløp.

I Dagens Næringsliv er samfunnets kostnader beregnet til 250.000 - 300.000 kroner for ulike treårige studier, mens lange profesjonsstudier som lege, tannlege og veterinær koster rundt 1,8 millioner kroner.

I studiåret som nå begynner, vil 71.500 studenter få plass - drøyt 5.000 flere enn i år.

  • Med unntak av olje, rimelig energi og fisk, har Norge få ressursmessige fordeler.
  • Vi har et langt og uveissomt land, og store handicap i infrastruktur.
  • Våre fremste fordeler er en høyt utdannet befolkning og relativt billige eksperter og ledere.

Jeg er overbevist om at nettopp gratis høyere utdannelse er en vesentlig forklaring på den norske utdanningseksplosjonen. Det er dessuten et viktig instrument for en annen norsk fordel; muligheten til å klatre sosialt og økonomisk ved egeninnsats - såkalte "klassereiser".

Norsk politikk og samfunnsliv er full av eksempler på enere som kommer fra små kår, men som skaffet seg høyere utdannelse og senere karriere i bedrifter, juss eller forvaltningen.

I dagens DN svarer statsråd Tora Aasland at det er viktig at alle får like muligheter til å ta høyere utdannelse.

- Det er derfor ikke aktuelt med innføring av skolepenger, skriver statsråden for forskning og høyere utdanning.

Der er jeg 100 % enig med SV-statsråden.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar