hits

Oslo kan takke byråkratene

Eksempel på produktivet - her fra et møte på Statsministerens kontor. Foto: Berit Roald / Scanpix .

Oslo-folk er mye mer produktive enn folk i for eksempel Østfold og Nord-Trøndelag. Er det hovedstaden som bærer lasset i Norge?

Statistisk Sentralbyrå har laget et slags brutto fylkesprodukt for alle fylkene i landet: BNP per sysselsatt høyest i Oslo.

Diskusjonen går allerede høyt etter at temaet ble diskutert i Politisk kvarter på NRK Radio i morges:

- Verdiskapning i Oslo? MUAAHAHA...Hvilken verdiskapning gir det å selge øl og kålhoder til hverandre? SSB statistikk er omtrent like troverdig som Irans president.., skriver en debatant.

SSBs offisielle tall viser at brutto fylkesprodukt (BFP) per innbygger i Oslo var 694.599 kroner. Det er nesten tre ganger så mye som tilsvarende i de minst produktive fylkene - Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland.

Her kan du se listen fylkesvis: Best i Oslo, verst i Nord-Trøndelag

De eneste fylkene som kan true Oslo i produktivetet er Hordaland og Rogaland, viser tallene fra SSB.

I store tall var BNP i Norge på drøyt 2.000 milliarder kroner i 2007. Av dette står olje. og gass for rundt 500 milliarder, tjenesteyting 210 milliarder, industri for drøyt 200 milliarder, varehandelen for noe mindre, helse- og sosialtjenester for 177 milliarder, og bygg/anlegg for rundt 100 milliarder kroner.

Den store filosofiske diskusjonen er hva som er verdiskaping. Driver Statitisk Sentralbyrå med verdiskaping?

Ja, vil byråets statistikere si - selv om det er vanskelig å verdsette arbeidet.

Og det er her den store diskusjonen ligger: SSB mener eksempelvis at offentlige byråkrater produserer like mye som lønnen sin. Slik får Oslo tillagt en "verdiskaping" på 62 milliarder kroner fra offentlig forvaltning.

Uten de offentlige ansatte, ville Hordaland og Rogaland være helt på siden av Oslo i produktivitet, viser tallene.

Nesten ingen fylker får så lite "verdiskaping" fra offentlig virksomhet som Nord-Trøndelag.

Vi kan ikke leve av å klippe håret på hverandre, lyder et gammelt munnhell.

Økonomiprofessor Victor Nordman kontret med at vi kan ikke leve av å smelte aluminium til hverandre heller.

Men i Norge kan vi til en viss grad leve av å yte offentlige tjenester til hverandre.

Takket være oljen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar