hits

Gi asyl til private

Det er ingenting galt i at private som driver asylmottak tjener penger.

Å drive asylmottak kan åpenbart være god butikk. Ifølge Dagbladet har de største private aktørene flere titalls millioner kroner i året i overskudd.

I serien av lange artikler og krasse kommentarer er det et faktum som mangler: Koster de private asylmottaksplassene mer eller mindre enn mottaksplasser drevet av det offentlige?

Svaret på det spørsmålet bør interessere skattebetalerne som betaler for mottaksplassene, uansett om de drives av private eller av det offentlige.

Innen barnehager, helsevesen og skoler finnes samme diskusjon. Av en eller annen grunn fremstilles det som problematisk at private eiere tjener penger på å drive tjenester for det offentlige. "Standardforklaringen" er at de private jukser på kvaliteten, underbetaler de ansatte og gir brukerne et dårligere tilbud.

Det er en mulig hypotese. Men en annen, og minst like god teori, er at private som eier virksomhetene selv har bedre kostnadsstyring og holder mer på utgiftskronene enn de offentlige konkurrentene. Kanskje har de færre fagforeninger og dårligere lønninger - hvis de da ikke klarer seg uten byråkrati og avtalte ordninger som gjør offentlige plasser dyrere - vel å merke uten at mottakene blir bedre for dem som bor der.

Erfaringer med private barnehager viser i hvertfall at private på noen områder kan drive både bedre og billigere enn offentlige. I brukerundersøkelser er foreldre med barn i private barnehager gjennomgående langt mer fornøyde enn foreldre med barn i den offentlige barnehagen. Dette går blant annet klart frem i BIs årlige undersøkelse av kundetilfredshet.

Det viktigste er ikke om katten er svart eller hvit, så lenge den fanger mus.

Derfor gjør det lite inntrykk når det er de offentlige fagforeningene som advarer mot de private asylmottak-driverne. Derimot er det mer alvorlig når det påvises at asylmottakene svært sjeldent har tilsyn. Poenget må være å stille krav til tilbudet og kvaliteten på tjenestene, og der kan ikke det offentlige snike seg unna sin kontrolloppgave.

Det viktigste er ikke om asylmottaket er privat eller offentlig. Det er heller ikke viktig om eierne av asylmottaket tjener penger. Kjernespørsmålet er om de private asylmottakene drives effektivt og om de har et godt tilbud til beboerne.

Eller som den kinesiske kommunistlederen Deng Xiaping sa det: - Det viktigste er ikke om katten er svart eller hvit, så lenge den fanger mus.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar