hits

Lær innvandrerne å svømme

Hvor mange tragiske drukningsulykker må vi oppleve før alle innvandrerbarn sendes på obligatorisk svømmekurs?

Uansett hva man mener om innvandring, så bør de fleste være enige i at personer som bor i Norge bør få de nødvendige forutsetningene for å leve trygt.

Å kunne svømme er en slik ferdighet. Dessverre ser vi stadig eksempler på drukningsulykker som kunne vært unngått om ofrene kunne svømme.

Jeg har ikke funnet statistikk som bekrefter min hypotese, men det er stadig oftere meldinger om drukningsulykker med små barn. Gårsdagens forferdelige ulykke i Svarttjern på Romsås er typisk: To brødre fra Somalia drukner under bading etter fotballtrening. Ingen kan svømme, og når lillebroren får problemer i vannet, forsøker storebror å hjelpe. Begge omkommer.

Man skal ha et hjerte av stein hvis man ikke ser det tragiske i en ulykke som så lett kunne vært unngått.

Det er mitt inntrykk at samfunnet har mindre fokus på drukningsulykker enn tidligere. En mulig årsak er at det er en relativt sjelden dødsårsak for barn, og at barneulykker - heldigvis - blir stadig sjeldnere: Færre drukner og trafikken har blitt tryggere, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Men under overflaten er en ny trend, og det er mange nye barn som kommer til Norge uten å ha noe forhold til vann og svømming. De to største gruppene av enslige, mindreårige asylsøkere kommer fra Afghanistan og Somalia. Langt flere kommer med sine familier. Det er ingen dristig påstand at mange tusen av disse barna ikke kan svømme.

Nå mener flere, som konsulent Ayaan Yaslin i Kirkens Bymisjon, at barn må få obligatorisk svømmetrening.

- Mange somaliere har aldri lært å svømme, sier Yaslin, som tar til orde for at kursene må være gratis og at det må informeres om dem.

- Mange foreldre har mange barn og dårlig råd, derfor bør kursene være gratis, sier hun.

- Barna må lære å svømme når de er små, det er for sent når de blir store. I tillegg burde rene jente- og guttekurs diskuteres for de som ønsker det. En må kanskje i dette tilfelle vise forståelse for kultur- og religionsforskjeller, og det vil redde liv, sier hun.

- Hvis ikke, er det mange foreldre som kan si nei. Hvis foreldrene er motiverte, så vil det smitte over på barna. Det er veldig viktig å lære å svømme, sier hun.

Jeg er helt enig.

Aller viktigst er å lære disse barna å svømme. Dersom økonomi er et hinder, bør kurs være obligatoriske og gratis. Rene jente- og guttekurs skurrer, men hvis det er et virkelig hinder, så bør vi igjen fokusere på det viktige: Lær dem å svømme så vi slipper flere tragiske og unødvendige ulykker som den på Romsås!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar