hits

Dreper en hver dag

 
 
 

Biltrafikk dreper nesten en nordmann om dagen i sommer. Høy fart øker sjansene for dødsulykker betraktelig.

Ulykker på norske veier dreper nesten ett menneske om dagen. Slik går det i år også, hvis vi ikke skjerper oss.

Til nå har 27 mennesker mistet livet i juni, og Statens vegvesen frykter at de tre sommermånedene kan gi oss over 70 drepte og over 3.000 trafikkskadde.

Det er forferdelige tall, og det verste er at de fleste av oss kan gjøre noe for å få ned ulykkestallene.

  • Viktigst er lavere fart og å bruke bilbelte.

-  I hele 10 av 18 dødsulykker i juni med bil som er analysert brukte ikke den forulykkede bilbelte. Våre undersøkelser antyder at sju eller åtte av disse ti hadde overlevd om de hadde brukt bilbelte. I juni dominerer utforkjøringsulykker som en følge av høy fart, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 Sju eller åtte av disse ti hadde overlevd om de hadde brukt bilbelte.

Det sørgelige er de fleste av oss er svært engasjerte når det gjelder veistander og vedlikehold, mens vi lukker ørene for formaninger og personlig ansvar. Vi innbiller oss at vi kjører bedre enn andre, og rundt halvparten ligger over fartsgrensen når det er fartsgrense på 80 km/t, viser tall fra Statens Vegvesen.

Den røde kurven viser hvor mye sjansen øker for å dø i trafikken ved høyere fart.

Dessverre er det klar sammenheng mellom høy fart og dødsulykker:

- Fem prosent fartsøkning gir ti prosent økning i ulykkene og 25 prosent økning i antall døde. Økes farten fra 80 til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Sommeren betyr mer bilkjøring for mange, og nødvendigvis høyere risiko for ulykker. Men det er ingen hvilepute for tre faktorer vi alle kan gjøre noe med: Være edru når vi kjører, bruke bilbelte og kjøre saktere.

Det er nesten vondt å skrive noe så selvfølgelig og politisk korrekt, men det er dessverre samtidig viktig. Folk bryter fartsgrensen samtidig som de oppfatter seg selv som ansvarlige bilister som kjører forsvarlig. Fartsgrensen gjelder bare "de andre", de som ikke kan kjøre.

Basert på tall fra de tidligere årene, så kan vi regne med rundt 25 alvorlige ulykker i trafikken hver eneste dag i juli. Mellom 20 og 30 mennesker vil miste livet.

Hvis du er med meg til nå, så kan vi kanskje minne hverandre på å dempe ørlite på gasspedalen?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar