hits

Skatteparadiset som forsvant

 
 

Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter Batta, markerer sin misnøye mot eiendomsskatten. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Når skatteoppkreverne ikke får tak i noe annet, skatter de hus og hytter. På to år er skatten økt med 25 prosent.

Ingen lokale skatter skaper større konflikter enn eiendomsskatten. Den sniker seg inn i alle kommuner etterhvert, og kostet ifjor hus- og hytteierne 2,7 milliarder kroner.

For kommunepolitikerne trosser edder og galle, og skur skatten opp - omdreining etter omdreining.

Av de 6,5 milliardene, bidrar hus- og hytteeierne med 2,7 milliarder ? og det er her skatteskruen strammes mest til akkurat nå.

I fjor økte innbetalingene fra hus- og hytteeierne med 10,7 prosent - året før økte denne eiendomsskatten med 13,5 prosent.

Og slik kommer det til å fortsette.

Årsakene er enkle:

  • Formue blir stadig vanskeligere å beskatte fordi de rike kan flytte seg og pengene sine dit det er gunstig.
  • Lønnsmottakerne er allerede høyt skattet.
  • Norge  har relativt høy merverdiavgift og andre  avgifter.

Dermed er det hus og hytter som gjenstår. De kan som kjent ikke flyttes.

Problemet er at eiendomsskatten gir helt urimelige forskjeller mellom enkeltpersoner.

Det er kommunestyret som bestemmer om en kommune skal ha eiendomsskatt, og de må holde seg mellom to og sju promille av eiendommens verdi.

Les reglene her: Lov om eigedomsskatt til kommunane

Dermed kan en relativt tilfeldig kommunegrense - for eksempel mellom Oslo og Bærum langs Lysakerelva - gi to naboer med identiske hus helt forskjellig skatt.

Ille nok, men verre er at kommunestyret også kan innføre store forskjeller innen kommunen. Noen skattlegger bare hytter, andre tar kraftverk, og noen innfører maksimal eiendomsskatt i hele kommunen.

Her ser du forskjellene i de 299 kommunene som har eiendomsskatt.

De som bor i kommunen har en viss innflytelse gjennom valg, mens hytteeierne ikke har noe de skulle ha sagt. Normalt er det derfor lavere sperrer for å skattlegge fritidseiendommer og kraftanlegg, enn å skattlegge boliger.

At eiendomsskatten irriterer mange, er sikkert. Det finnes Facebook-grupper mot eiendomsskatt generelt, og gruppen "for oss som hater eiendomsskatt å meinar at Fitjar kommune bør leggast ner!!".

Noe ny skatteform er ikke eiendomsskatten. Vilhelm Erobreren innførte den i England i 1066, og i Norge er forløperen biskop Eysteins jordebok og skattematriklene på 1600-tallet.

Men dengang fantes få andre skattemetoder. I mellomtiden har skatteoppkreverne vært kreative (og de rike enda mer kreative), så nå er ringen sluttet: Når alt annet blir vanskelig, får man legge skatt på det som er naglet og murt fast.

- I 2009 benyttet 299 kommuner eiendomsskatt. Av disse hadde 112 kommuner eiendomsskatt i hele kommunen, mot 79 kommuner året før. Kommunene fikk til sammen 6,5 milliarder i inntekter fra denne skatten, en økning på 6,1 prosent fra 2008, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Av de 6,5 milliardene, bidrar hus- og hytteeierne med 2,7 milliarder - og det er her skatteskruen strammes mest til akkurat nå.

Da lov om eiendomsskatt ble innført i 1975, var det kommunale selvstyret sterkere. Nå er kommunene pålagt mange oppgaver og mer detaljregulert, og kommunes økonomi er avhengig av store overføringer fra staten.

Samtidig har kommunene skrudd opp avgiftene på ulike kommunale tjenester som før ble dekket av eiendomsskatt. Huseiernes Landsforbund mener at det i praksis betyr at huseierne skattlegges for over 40 milliarder kroner og betaler overpris for kommunale tjenester.

Men så kan det innvendes at huseierne stort sett er innbyggere i kommunene, og at de drar nytte av ytelsene som kommer fra rådhusene.

Viktigst er at eiendomsskatten blir urettferdig med de store forskjellene fra kommune til kommune. I mange tilfeller er det urettferdighet man ikke kan påvirke uten å selge hytta. På den annen side vil fast eiendom garantert bli skattet hardere og hardere.

Den naturlige løsningen er å innføre faste regler for eiendomsskatt over hele landet, som i sum tilsvarer dagens skatteinngang.

Det vil noen vinne på og andre tape på, men det blir i det minste rettferdig.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar