hits

Norges lengste ferie

Ikke alle er like lei seg for at Stortinget nå har ferie i 15 uker. Foto: Stian Lysberg Solum, Scanpix.

De har lenger ferie enn lærerne og tjener 700.000 kroner i året.

De er 169 personer, og de dro på ferie 18. juni.

Neste gang de møtes på jobb er ikke før 30. september.

Det betyr 15 ukers ferie! Ikke verst når du tjener 697.000 kroner i året, og får 182 kroner i såkalt daggodtgjørelse ekstra (bortsett fra i juli).

At de også har landets beste pensjonsordning, hører med til historien. Etter 12 år på Stortinget kan de motta 460.000  i årlig pensjon. De 354 personene som har stortingspensjon kostet i fjor 55,3 millioner kroner.

Etter valget i fjor har det vært kjedelig å sitte på Stortinget. Med en rødgrønn flertallsregjering er den gamle slagordet om "all makt i denne sal" blitt erstattet med dagens "avmakt i denne sal".

Men tenk dig selve Stortinget, tenk dig de lange, lyse måneder da vi sitter på Stortinget. Lavinia, Lavinia - der er det godt at sitte. (Celius i Nils Kjærs Lykkelige valg).

Regjeringen spiller få saker inn til Stortinget, de folkevalgte føler seg satt på sidelinjen. Likevel blir møtene lenger og lenger, og nå nærmer det seg 500 timer i stortingssalen hvert år. De skriftlige referatene av hva som blir sagt, har økt fra 3.000 sider i 2005/2006 til 4.139 sider i 2008/2009.

Om ikke Stortinget har så mye det skulle sagt, så representantene mye de skulle ha sagt.

Og når de ikke er i salen eller på kontoret, så er stortingsrepresentantene på farten.

I snitt reiser komiteene for rundt en halv million kroner i året, og det aller meste av pengene går utenlands (mørk grønn).

Noen av komiteene begynner litt mykt når sommerferien er over i slutten av september:

  • Utenriks- og forsvarskomiteen skal på studietur med 17 personer til Japan og Kina.
  • Næringskomiteen med 14 turdeltakere skal til Kina og Singapore.
  • Energi- og miljøkomiteen drar med 14 personer til Brasil.
  • Justiskomiteens 13 reisedeltakere har valgt mindre eksotiske Romania og Polen.
  • Arbeids- og sosialkomiteen drar med 13 personer til Afrika.
  • Kontroll- og konstitusjons-komiteen drar med 11 deltakere i Australia og New Zealand.
  • Transport- og kommunikasjonskomiteen skal med 16 personer til USA og Canada.

Les mer: Liste over alle planlagte reiser for komiteene

I tillegg reiser stortingsrepresentantene innenlands, slik at de totale reisekostnadene beløper seg til 20,5 millioner kroner i året for totalt nesten 8.000 enkeltreiser.

Tross mindre makt, blir det stadig flere rådgivere og annen bemanning på Stortinget.

Eller for å sakse direkte fra årsrapporten:

"Til blant annet å lønne politiske rådgivere og sekretærer bevilger Stortinget et årlig tilskudd til gruppene. Fra 15. april 2009 var gruppetilskuddet per gruppe 2.111.587 kroner/år, pluss 668.617 kroner per representant.

Grupper i opposisjonen fikk i tillegg et opposisjonstilskudd på 1.967.263 kroner per gruppe."

Det blir penger av slikt. Nærmere 700 millioner kroner i årlige driftskostnader, for å være mer presis.

Det eneste man ikke tar seg råd og tid til, er å gjøre noe med Stortingets antikvariske arbeidsform. Derfor blir det 15 ukers ferie i år også - før stortingssesjonen starter med sene kveldsmøter som er vanskelig å forene med et normalt familieliv.

Hvis de ikke kan styre seg selv - hvordan kan de styre oss andre?

 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar