hits

Nei til brune skoler

Byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard.

Skoler med nesten 100 % innvandrere er et overgrep. Nå må Byrådet i Oslo våkne!

Norges hovedstad er i ferd med å bli en by inndelt i hudfarger, og det er for lettvint når Høyre-skolebyråd Torger Ødegaard nekter å se en etnisk delt skole som et problem.

På den annen side er heller ikke rene, "hvite" skoler uproblematisk. Norge kommer til å forbli et multikulturelt samfunn for all fremtid. Skal man lykkes i fremtiden, er det trolig en forutsetning å kjenne til andre kulturer og kunne omgås kolleger med annen hudfarge og bakgrunn.

Nesten fire av ti elever i grunnskolen i Oslo er innvandrere eller barn av innvandrere. Svært mange er født i Norge og snakker godt norsk, men Oslo har også en stor befolkning som har vært her i kort tid. Disse har ingen naturlig tilknytning til en bestemt bydel, men likevel klumpes de sammen.

Man må nesten være byråd for ikke å forstå at enkelte 100 % hvite skoler og 100 % brune skoler er en dårlig metode for økt integrering. Den opplagte løsningen er å fordele elever med språkproblemer på flere skoler, både på østkanten og blant Høyres kjernevelgere på vestkanten. På lang sikt kan det gjøres med boligpolitikk, men på kort tid finnes ingen annen løsning enn å flytte på elevene. Dessverre.

Daværende sosialbyråd Hanne Harlem fra Arbeiderpartiet foreslo dette allerede i 1992, ifølge Aftenposten.

Det er bra at politikere fra flere partier nå ønsker å gjøre noe, og det er langt viktigere enn å fordele historisk skyld. Oslo har vært en delt by i mange tiår, og den såkalte Osloundersøkelsen i 1973 påviste store forskjeller i levealder mellom øst og vest. Dette skyldes økonomiske og sosiale forskjeller i levestandard - ikke etnisk opphav.

Og skillene har fortsatt uavhengig om det er venstresiden eller de borgerlige som styrer. Litt avhengig av bydel kan en innbygger på Oslo Vest forvente 10-12 år lenger levetid enn en gjennomsnittsborger på Oslo Øst. Den meningsløse beslutningen til justisminister Knut Storberget om å skyfle 17.000 asylsøkere i året gjennom et transittmottak på Oslo øst er siste bidrag fra de rødgrønne.

Storberget selv ser ingen problemer: - Uproblematisk med mottak i Oslo

Selv om det er noe bedring, er skillene grundig dokumentert: Utvikling av levekårene i Oslo indre øst

Tilbake til grunnskolen: På begynnelsen av 2020-tallet vil Norge ha over en million mennesker med innvandringsbakgrunn. Mange er godt integrerte, og gjør det bra på skolen. Men i gjennomsnitt scorer gruppen dårligere enn et gjennomsnitt av alle elever. Språk og tilhørighet er utfordringer som vi må løse for at hele denne befolkningsgruppen skal bli en stor ressurs for Norge.

Les også tidligere blogger:

Innvandrerne må i arbeid

Lysbakken in the ghetto

Hva bør gjøres?

Skolebyråd Torger Ødegaard har rett i at Oslo-skolen gjør det bedre enn ellers i landet, og mange skoler på Oslo øst gjør en kjempejobb og har gode resultater.

Men barnehagen og skolen er samfunnets viktigste virkemidler for å påvirke unge og overføre normer. Dersom man vokser opp i en gate med nesten bare innvandrere, og går i barnehage og på skole med nesten 100 % innvandrere, så sier det seg selv at samfunnets viktigste verktøy virker dårligere. Det kan vi ikke leve med.

Mange foreldre har allerede tatt konsekvensen og kjører barna sine. Ironisk nok med motsatt fortegn. Mange ressurssterke foreldre på Oslo øst melder barna over på livssynsskoler, og det er eksempler på innvandrerforeldre som kjører barna til skoler med flere etnisk norske elever.

Mitt forslag til løsning er å ha en maksimum- og en minimumsgrense for antall elever med problemer med norsk språk, og frakte elevene dit det er ledige plasser.

En by delt inn etter hudfarge er et alvorlig problem som må løses med metoder som virker, ikke med godt snakk.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar