hits

Innvandrerne må i arbeid

Statsminister Jens Stoltenberg og lederen for EU-toppmøtet, Herman Van Rompuy. Det er EØS-avtalen som de siste årene har gitt Norge sterk nettoinnvandring.

Om noen tiår vil hver fjerde nordmann være innvandrer. Skal det gå bra, må de 2,3 millioner menneskene arbeide like mye som alle andre.

Innvandring til Norge kommer hovedsaklig fra tre kilder: Asylsøkere, familiegjenforeninger og arbeidsinnvandring.

Norge vil passere en million med innvandrerbakgrunn tidlig på 2020-talelt.

Det Statistisk Sentralbyrå har gjort er å beregne hvor mange nordmenn som vil ha innvandrerbakgrunn. Det er et romslig begrep fordi det også omfatter personer som er født i Norge, har gått vanlig skolegang og er godt integrert i arbeidslivet.

De siste årene har ikke den jevne innvandrer vært en flyktning fra Somalia, men enn håndverker fra Polen. Men også de nye arbeidsinnvandrere tar med seg kone og barn, som i neste omgang etterspør ytelser fra den norske velferdsstaten.

Dersom fremskrivningene til Statistisk Sentralbyrå stemmer, vil Norge i 2020 ha drøyt 800.000 "innvandrere" fra resten av verden, cirka 550.000 fra Øst-Europa og omlag 400.000 fra Vest-Europa.

Du kan se anslagene her: Innvandrere og deres norskfødte barn

- Den sterke veksten skyldes særlig utvidelsen av EU i 2004 og 2007, som førte til at borgere av tolv nye land fikk nesten ubegrenset adgang til å bo og arbeide i Norge gjennom EØS-avtalen, skriver SSB.

Netto innvandring fra EØS-området er hundredoblet de siste fem årene.

I dag har Norge rundt 550.000 innvandrere og barn av innvandrere. Tallet vil passere en million på begynnelsen av 2020-tallet.

Statsminister Jens Stoltenberg har flere ganger sagt at befolkningen er Norges største ressurs. Verdien av vår arbeidskraft og våre kunnskaper er flere ganger høyere enn oljeformuen i Nordsjøen, ifølge sosialøkonomen Stoltenberg, og her er de rødgrønne enige.

- Verdien av pensjonsfondet er ikke mer enn i overkant av ett års arbeid, sier statsministeren.

- Jeg pleier å si det slik at vi har en årslønn i banken. De 40 andre årene må vi jobbe. 70-80 prosent av nasjonalformuen er mennesker, sier kunnskapsminister  Kristin Halvorsen.

- Arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Derfor må vi ta vare på kompetansen når arbeidslivet nå skal omstilles, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

At det er en stor potensiell ressurs, er hevet over tvil. Men da må vi  slutte å ha et arbeidsmarked som diskriminerer folk med annen hudfarge, og gjøre noe med et skolevesen hvor sønner av innvandrerforeldre i gjennomsnitt har dobbelt så høy drop out som elever flest.

Kanskje har det sammenheng med hvordan vi mottar spesielt asylsøkere. I praksis blir de klienter i det de lander på norsk jord. Kan det være noe av årsaken til at eksempelvis mange fra Somalia sliter med å få fotfeste i arbeidsmarkedet i Norge, er blant innvandrergruppene som lykkes bra i USA?

Hva er det vi gjør galt når mange som vil skape seg en trygg økonomisk fremtid, blir klienter av velferdsstaten?

Ifølge siste tall hadde Norge 79.000 helt ledige. Av disse fra 22.000 innvandrere.

Mens den etnisk-norske befolkningen har 2,5 prosent arbeidsledighet, er den fire ganger høyere hos innvandrere fra Øst-Europa og hele 13,7 prosent hos innvandrere fra Afrika.

Innvandringen øker sterkest fra EØS-området.

Her kan du statistikken: Arbeidsledige etter innvandringsbakgrunn

For den som vil se, finnes et utall beviser på at Norge sliter med å integrere innvandrerne.

Halvparten av innvandrerne stemmer ikke, og de har rundt tre ganger høyere sjanse for å være på sosialhjelp enn befolkningen ellers (litt gamle tall), og majoriteten av folk som bruker krisesentre har innvandrerbakgrunn (58 prosent).

Alt dette tyder på at mange ikke finner seg helt til rette.

Aller viktigst er å få alle inn i arbeidsmarkedet, og da kan velmente rettigheter som likelønn, minstelønn og forbud mot midlertidige ansettelser være effektive stengsler  for å holde disse gruppene ute.

Det er på høy tid at vi vrir innvandringsdebatten til å dreie seg om hvordan alle grupper i Norge ikke bare skal motta etter behov, men yte etter evne.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar