hits

Spar oss for Krekar

Mulla Krekar vil ikke snakke med sine fiender i norske medier.

Mulla Krekar kommer til å forbli i Norge, og det beste vi gjør er å tie mannen ihjel.

Jeg innrømmer det: Nettavisen er verken bedre eller dårligere enn våre konkurrenter når det gjelder mengden omtale av mulla Krekar.

Men så lenge Norge ikke får en vanntett garanti for at han ikke risikerer dødsstraff, vil han aldri bli sendt ut av landet.

Inntil den garantien foreligger, vil enhver debatt om å sende mulla Krekar ut være en skinndebatt. Det vet media og det vet politikerne. Likevel byr vi hverandre opp til en evinnelig runddans om Krekar.

Ulempen er at det samtidig skaper et bilde av avmektige politikere, og aggresjon mot Krekar personlig som blir symbolet på alt man er imot når det gjelder innvandring og islam. Det fortjener han ikke for det er ikke det Krekar-saken handler om.

Jeg tror ikke det er eneste toneangivende norsk politiker som ikke ønsker mulla Krekar deportert.

Krekar ser fiender overalt, bortsett fra på venstresiden:

- I have three real enemies: The right wing of the Norwegian government, the Norwegian intelligence service and the Norwegian media, sa Krekar under pressekonferansen, ifølge Views and News from Norway.

Krekar misforstår situasjonen hvis han tror han har støtte for sin sak på venstresiden. Mannen er definert som trusel mot rikets sikkerhet, og hans siste utspill må leses som en oppfordring om vold mot norske myndigheter hvis han blir utvist.

Den eneste grunnen til at Krekar fortsatt er her er prinsippet om at Norge ikke utviser personer som risikerer dødsstraff.

Problemet med et slikt prinsipp er at det stort sett vil verne personer som har begått grusomme forbrytelser og overgrep. Regelen er ikke uten unntak, for både justismord og politiske dommer kan forekomme. Men normalt blir ikke folk dømt til døden uten videre. Og hadde vi hatt dødsstraff i Norge, ville det vært våre groveste forbrytere som ble dømt.

Dermed er motstand mot dødsstraff et prinsipp som koster. Og prisen er at vi må leve med mulla Krekar i uoverskuelig fremtid.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar