hits

Meningsløs streik endelig over

Fagforbundets leder Jan Davidsen ledet medlemmene inn i en streik som gir smuler.
 
Etter nesten fjorten dagers streik får de kommuneansatte tre promille mer i lønn. Streiken er en skam for forhandlerne.

Barnefamilier og privatpersoner kan puste lettet ut etter at den meningsløse kommunestreiken nå er over.

Etter nesten to uker får de kommuneansatte tilnærmelsesvis det samme som i oppgjøret i Oslo og i staten.

Les også kommentaren: Avslutt streiken nå

Fagforeningene kommer til å gi uttrykk for at streiken var nødvendig og seierrik, men i virkeligheten kan ikke meklingsløsningen ligge langt unna det Kommunenes Sentralforbund (KS) var innstilt på å gi fra starten av.

I praksis betyr det at folk som har vært rammet av streiken er ofret unødvendig, og at forhandlerne på begge sider bør bruke noen timer på å reflektere over hvorfor de ikke kom frem til noen løsning ved forhandlingsbordet.

Jeg tror hovedårsaken er så enkelt som at partene - i motsetning til i privat sektor - ikke risikerer noe som helst. Det er kun uskyldig 3. part som rammes. Fagforeningene har brukt sin velfylte streikekasse til å sørge for at de som ikke er tatt ut i konflikt har tapt penger.

- Våre ansatte fikk full lønnsdekning de fire dagene streiken varte, sier pressetalsmann Signy Svendsen i Unio-Spekter.

Da er det enkelt å streike!

Ansvaret for den meningsløse streiken må deles mellom partene, men hovedansvaret ligger på de ansatte som gikk ut i streik.

Resultatet etter den største streiken på 30 år er smuler: Rammen skal være på 3,4 prosent. Det er tre promille høyere enn rammen  i Oslo, og kun seks promille mer enn oppgjøret i staten.

YS-leder Tore Eguen Kvalheim vil ha oss til å tro at «avstanden var svært stor mellom partene da streiken ble iverksatt 28. mai».

Jeg tror vi i så fall snakker om den mentale avstanden mellom forhandlerne - ikke rammen i kroner og øre.

Unios forhandlingsleder Mimi Bjerkestrand sier det rett ut: - Dette ble ikke et historisk likelønnsoppgjør.

Komikerne har allerede fått ammunisjon: Løsning i kommuneoppgjøret - Streiken gjøres permanent

Utfallet etter årets kommunestreik viser hvor lite hensiktsmessig streik er i offentlig sektor. Hverken arbeidstaker eller arbeidsgiver risikerer noe som helst, og dermed mangler man incitament for å bli enige uten konflikt.

På den annen side er det et relevant argument at også offentlig ansatte må ha maktmidler. Og til nå har ingen lansert et bedre alternativ.

Men det fordrer at forhandlerne lar være å bruke streikevåpenet i tide og utide.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar